School level

Learning Path

Scannánaíocht - Feithicil teanga eile Learning Path

By PDST Gaeilge

Seo taisce tacaíochta do mhúinteoirí atá ag tabhairt faoi chúrsaí scannánaíochta. Bain úsáid as na hacmhainní seo mar uirlisí pleanála mar mhúinteoirí agus sibh ag díriú isteach ar an scannánaíocht.
25 resources in this Learning Path

1

Scannánaíocht Feithicil Teanga eile. Seimineár Gréasáin 2020

https://vimeo.com/510027263 Added: 09 Feb 2021 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Audio / Video

Díreofar isteach ar conas na scoláirí a chumasú staidéar a dhéanamh ar an scannánaíocht, ar theicníochtaí scannánaíochta agus conas anailís a dhéanamh orthu, conas feidhm a bhaint as íomhánna gluaiseachta chun tacú le foghlaim agus le húsáid na teanga agus breathnófar ar na féidearthachtaí leathana maidir leis an scannánaíocht don rang Gaeilge.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Litríocht Réamhullmhaithe

Suggestions for use: Úsáídeach do mhúinteoirí atá ag iarraidh na scoláirí a chumasú staidéar a dhéanamh ar an scannánaíocht,

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Suggestions for use: Úsáídeach do mhúinteoirí atá ag iarraidh na scoláirí a chumasú staidéar a dhéanamh ar an scannánaíocht,

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

2

Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2021

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34961/34720.pdf Added: 25 Nov 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference

Leagtar amach sa doiciméad seo na socruithe measúnachta leasaithe do dhaltaí iar-bhunscoile a dhéanfaidh scrúduithe teastais sa scoilbhliain 2020/21. Tá na socruithe seo deartha chun an cur isteach ar an bhfoghlaim a bhain le daltaí i rith na scoilbhliana 2019/20 a chur san áireamh.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge
Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

4

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Asset type: Document
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

5

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

6

Réamhobair bunaithe ar theideal agus ar shonraí an Scannáin

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32494/32236.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Tool / Primary Source / Worksheet / Article / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre seo mar thacaíocht do mhúinteoirí agus iad ag tabhairt faoi scannánaíocht lena scoláirí . Acmhainn réamhfhéachana bunaithe ar theideal agus ar shonraí an scanáin atá ann

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Litríocht Réamhullmhaithe

Suggestions for use: Úsáideach do mhúinteoirí atá ag tosú amach le scannánaíocht lena scoláirí

Key Skills: Literacy

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Suggestions for use: Is bileog oibre í seo a thacóidh mar acmhainn réamhfhéachana bunaithe ar theideal an scannáin agus ar shonraí an scéil.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Scannánaíocht - Frásaí agus Abairtí úsáideacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32505/32247.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST bileog a thacóidh mar acmhainn do mhúinteoirí agus iad ag plé agus ag scríobh faoi chúrsaí scannánaíochta

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Litríocht Réamhullmhaithe

Suggestions for use: Is bileog foclóra í seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá an cháipéis “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile'

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Suggestions for use: Is bileog foclóra í seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá an cháipéis “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile'

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Is bileog foclóra í seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá an cháipéis “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile'

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Foclóir Scannánaíochta i gcomhthéacs Gramadaí

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32496/32238.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Tool / Primary Source / Worksheet / Checklist / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog eolais seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Litríocht Réamhullmhaithe

Suggestions for use: Is bileog eolais í seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá an cháipéis “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile'

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Suggestions for use: Is bileog eolais í seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá an cháipéis “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile'

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Is bileog eolais í seo le foclóir a bhaineann le scannánaíocht, briste síos de réir gramadaí. Tá an cháipéis seo leagtha amach sa bhealach céanna agus atá an cháipéis “Abair, Pléigh agus scríobh le chéile'

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Bileog oibre gramadaí bunaithe ar na Mataí Gramadaí

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32827/32569.pdf Added: 30 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Game / Tool / Worksheet / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge an bhileog oibre seo le deis a thabhairt do scoláirí na focail a chloiseann nó a léann siad a scagadh ó thaobh gramadaí de agus a scríobh sa bhosca cuí. Féach “Abair Pléigh agus Scríobh le chéile” mar thagairt

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Is bileog oibre í seo a thugann deis do scoláirí na focail a chloiseann nó a léann siad a scagadh ó thaobh gramadaí de agus a scríobh sa bhosca cuí. Féach “Abair Pléigh agus Scríobh le chéile” mar thagairt

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

10

Nasc idir na Sraitheanna Pictiúr 2021 agus an chuid eile den chúrsa

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32220/31962.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa. Uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na sraith pictiúr, na topaicí ar an siollabas, giotaí cluastuisceana, féidearthachtaí ceapadóireachta agus litríochta, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

11

An Próiséas Scríbhneoireachta/ Eagarthóireachta - Póstaer

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32489/32231.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Reference / Checklist / Help Sheets

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an póstaer seo mar léiriú ar an bpróiseas eagarthóireachta mar chuid den phróiseas scríbhneoireachta

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil, Ceapadóireacht, Eagarthóireacht

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

12

ABCC

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34605/34356.pdf Added: 15 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Is féidir an cháipéis seo a úsáid mar straitéis measúnaithe chun foghlama sa seomra ranga.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis úsáideach don Mheasúnú chun Foghlama agus Féinmheasúnú

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

13

Cuir síos ar seatanna - Bileog eolais

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32491/32233.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Tool / Worksheet / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre seo mar thacaíocht do mhuinteoirí agus iad ag iarraidh tabhairt faoin scannánaíocht. Leagtar amach na seatanna le sainmhíniú ar gach ceann. Chomh maith leis sin, cuirtear billeog oibre seatanna agus fuaimeanna le húsáid ag na scoláirí le linn dóibh a bheith ag féachaint ar scannán.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Prós

Strand unit: Cáca Milis

Suggestions for use: Is tacaíocht do mhuinteoirí agus iad ag iarraidh tabhairt faoin scannánaíocht a mhúineadh. Leagtar amach na seatanna le sainmhíniú ar gach ceann. Chomh maith leis sin, cuirtear billeog oibre seatanna agus fuaimeanna le húsáid ag na scoláirí le linn dóibh a bheith ag féachaint ar scannán. Úsáideach agus múinteoir ag déanamh scannaíochta le rang ar bith.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

14

Eagraithe Grafacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32236/31978.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration / Guide/notes / Tool / Other / Worksheet

Leagan Gaeilge de na heagraithe grafacha curtha le chéile ag an PDST

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Suggestions for use: Comparáíd idir dánta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

15

Cártaí Rólghlacadh

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34596/34347.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Role Play / Other / Primary Source

Cartaí Gaeilge Rólghlacadh gur féidir a úsáid le ról cinnte a thabhairt do gach dalta sa ghrúpa

Cartaí Gaeilge Rólghlacadh gur féidir a úsáid le ról cinnte a thabhairt do gach dalta sa ghrúpa

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Úsáideach agus tú ag leabú cleachtas obair ghrúpa. Bíonn cárta ag gach duine sa ghrúpa le ról cinnte ag an gach duine. Úsáideach le chuile ábhar i scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna.

Asset type: Image
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

16

Céim chun tosaigh (físghabháil)

https://vimeo.com/416316475 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn úsáideach seo, Céim chun Tosaigh sa seomra ranga.

View full description

How it maps to the curriculum

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Deis machnaimh a dhéanamh ar ghairmeacha difriúla ina bhfuil an Ghaeilge úsáideach iontu. Úsáideach mar áis don spreagadh cainte agus mar áis chluastuisceana (an físeán) agus úsáideach don léamhthuiscint (Bileoga le íoslódáil).

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

17

Céim chun Tosaigh Bileog Oibre

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32507/32249.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Tool / Worksheet / Activity

Bileog oibre bunaithe ar an sraith “Céim chun Tosaigh”

View full description

How it maps to the curriculum

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Foclóir a aithint. Tuiscint.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

18

Céim chun Tosaigh

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32506/32248.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Pacáiste gairmthreorach do dhaltaí scoile atá sa tsraith shinsearach ag an dara leibhéal. San fhíseán seo pléitear líon agus éagsúlacht na bpost atá ann le Gaeilge i réimsí éagsúla oibre; sna healaíona, sna meáin chumarsáide, sna teangacha, sa dlí agus i gcúrsaí gnó. Labhraíonn ceannródaithe atá i mbarr a ngairmréime linn agus tugtar leideanna maidir leis na bealaí is fearr gairm bheatha fhiúntach thaitneamhach a bhaint amach in Éirinn agus thar sáile.

View full description
TY TY Careers & Guidance
SC Gaeilge
TY TY Core Subjects

How it maps to the curriculum

TY
TY Careers & Guidance

Strand: Work Experience

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn don rang Gaeilge. Pléitear na Gairmeacha beatha sa sraith seo. Tá téipscript den fhísean sa cháipéis seo. Iontach mar léamhthuiscint chomh maith.

SC
Gaeilge

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn don rang Gaeilge. Pléitear na Gairmeacha beatha sa sraith seo. Tá téipscript den fhísean sa cháipéis seo. Iontach mar léamhthuiscint chomh maith.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn don rang Gaeilge. Pléitear na Gairmeacha beatha sa sraith seo. Tá téipscript den fhísean sa cháipéis seo. Iontach mar léamhthuiscint chomh maith.

Asset type:
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

19

Litríocht na hArdteistiméireachta - Leabhrán Acmhainní

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34604/34355.pdf Added: 15 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Seo leabhrán acmhainní a chuideoidh leis an bhfoghlaim ghníomhach sa seomra ranga litríochta.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Prós

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Leabhrán de ghníomhaíochtaí féidearthachta don seomra ranga litríochta.


Strand: Filíocht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Leabhrán de ghníomhaíochtaí féidearthachta don seomra ranga litríochta.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

20

25 Tascanna Labhartha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34586/34337.pdf Added: 13 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Help Sheets / Activity

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: An Bhéaltriail

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

21

Aimsigh na Téarmaí

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33080/32824.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre Ghramadaí seo le deis a thabhairt do mhúinteoirí díriú isteach ar an ngramadach ar bhonn rialta. Is straitéis gur féidir a úsáid le píosa léitheoireachta/Cluastuisceana ar bith. Is faoin múinteoir féin cén téarma gramadaí gur mhaith leo a chur isteach

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí atá ag iarraidh díriú isteach ar an ngramadach ar bhonn rialta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

22

Gaeilge Grammar Mat

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29705/29441.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Help Sheets / Activity

This is a Gaeilge Grammar mat created by the PDST Gaeilge team. The PDF document contains two pages, each divided into 8 coloured sections. Designed for use with four students, two opposite two (encouraging group work). That's why the words face in opposite directions. Possible to write on with markers.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

Strand: Téama

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

23

Gaeilge Grammar Cards

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29704/29440.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Guide/notes / Reference / Activity

Created by the PDST Gaeilge team, this PDF file contains 116 verbs in the aimsir chaire, aimsir láithreach and aimsir fháistineach. Each page contains the root verb and conjugated verb backed by the Irish flag colours.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríbhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

Strand: Téama

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

24

PDST An Integrated Approach to Teaching & Learning and Graphic Organiser Templates

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/16536/16212.pdf Added: 26 Feb 2016 Contributor: Rachel Farrell Resource type: Assessment / Reference / Tool

Two publications - theory of active learning and templates to facilitation implementation

View full description
SC Supplementary Resources
SC Agriculture Science

How it maps to the curriculum

SC
Supplementary Resources

Suggestions for use: To integrate and embed active learning methodologies that promote AfL, literacy, numeracy, and other key skills.

SC
Agriculture Science

Strand: Teaching and Learning

Strand unit: Pedagogy

Asset type: Image
Language: English
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

25

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile!

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29708/29444.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Worksheet / Activity

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile was developed by the PDST Gaeilge team and can be used by pupils in group setting to form sentences and use verbs in different tenses. The PDF file also contains Téarmaí Litríochta & Scannánaíochta to be used in conjunction with the Gaeilge Grammar mat as well as Litríocht - Forbairt agus Feasacht Teanga

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríbhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Strand: Gramadach

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login