School level

Aonad Foghlama

le Scoilnet

Bailiúcháin usaideach bunaithe ar na dteama thíos. Cludaíonn sé acmhainní idirgníomhacha, cartaí thaispeántais agus cluiche do na páistí.


Mé Féin
Sa Bhaile
Sa Scoil

Mé Féin Bingo

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/12887/12524.docx Added: 18 Sep 2014 Contributor: Scoilnet Resource type:

Cluiche bingo bunaithe ar an téama darbh ainm Mé Féin. Cludaíonn sé dó dheag focail.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé Féin

Suggestions for use: Priontáil an acmhainn seo agus bain usaid é le 27 paistí. Athraigh é má bhíonn níos mó ná 27 paistí.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

Mé Féin 2

http://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/iosloid/Me_fein2.pdf Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Assessment

Leabhar oibre ar lámha, ar ghruaig agus ar shúile le híoslódáil. Tá dathadóireacht ann comh maith le líníocht agus foclóir.
A downloadable (pdf) workbook about "me" that requires drawing and colouring which focuses on vocabulary development.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Suggestions for use: Leabhar oibre le foclóir agus dathadóireacht agus foclóir.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Mé Féín - Aonad Foghlama

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/6221/6030.pdf Added: 27 Jun 2007 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Guide/notes / Project / Other

San aonad seo tá acmhainní a bhaineann leis an téama Mé Féin: ceistiúchán agus achmhainn idirghníomach chomh maith le luaschártaí, cartaí taispeántais agus cartaí imeartha gur féidir a phriontáil. Learning unit with interactive elements and printable resources.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Mé Féin

Suggestions for use: Aonad Foghlama bunaithe ar an téama Mé Féin .Learning unit with interactive elements and printable resources focussing on the theme Myself.


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé Féin

Suggestions for use: Aonad Foghlama bunaithe ar an téama Mé Féin .Learning unit with interactive elements and printable resources focussing on the theme Myself.


Strand: Labhairt

Strand unit: Mé Féin

Suggestions for use: Aonad Foghlama bunaithe ar an téama Mé Féin .Learning unit with interactive elements and printable resources focussing on the theme Myself.

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Mé féin. (Scéal)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/6230/6039.pdf Added: 11 Apr 2000 Contributor: Scoilnet Resource type: Assessment

Liosta de thearmai a bheadh usáideach d'aisti a scríobh

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Mé Féin


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé Féin

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa Bhaile -foghlaim na focail

http://www.nicurriculum.org.uk/micr...l/irish/houses_and_homes/word_bank/ Added: 24 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

37 pictiúir faoin teach. Is féidir leat an focal a bhaineann leo a léamh nó a chloisteáil.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: Na pictiúir a thaispeáint ar an gclárbhán agus iarraidh ar na páistí céard é seo. D'fhéadfá éisteacht leis an bhfreagra ceart agus an focail a léamh.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa ghairdín (abairtí)

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/sa_ghairdin_abairti Added: 18 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Lesson Plan

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar ghnéithe den ghairdín agus ar bheirt pháiste ag obair ann. <br>Talking Book in Irish for Infants-2nd Class. Aspects of a garden highlighted with reference to two children doing some gardening.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireachtchórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocalmás gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choralreading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of aword if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Ar an Bhfeirm - Aonad Fhoghlama

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/11775/11406.pdf Added: 23 Apr 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Other

Luaschártaí, ceisteanna, cártaí taispeántais agus gníomhachtaí eile. Flashcards, questions, display cards and other activities.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: Bain úsáid as mar bhunús le cluiche, labhairt agus éisteacht le linn obair ghrúpa nó mar ghníomhaíocht chun focail nua a thabhairt agus a chleachtadh.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Chistin - Aonad Fhoghlama

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/11772/11403.pdf Added: 23 Apr 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Other

An bailiúchán iomlán pictiúr, cártaí taispeántais, luaschártaí, agus ceisteanna. Collection of activities based on this theme. Covers Flashcards, questions, display cards and other activities.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: Bain úsáid as mar bhunús le cluiche, labhairt agus éisteacht le linn obair ghrúpa nó mar ghníomhaíocht chun focail nua a thabhairt agus a chleachtadh.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Neadacha

http://www.artosuilleabhain.com/files/dreoilin.mp3 Added: 30 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Audio / Video

Pod Chraoladh - Éist le hArt féin ag léamh an dán Neadacha.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Gaeilge

Strand: Éisteacht

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: 'D’fhéadfadh le na páistí éisteacht, go neamhspleách, leis an dán ar an ríomhaire nó le chéile ar an gclár bhán idirgníomhnach. The children would listen to the poems independently on the computer or together on the interactive whiteboard.

Asset type: Audio
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa Bhaile - Aonad Fhoghlama

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/11797/11428.pdf Added: 23 Apr 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Other

Gníomhachtaí eágsúla dirithe ar an théama seo. Cludaíonn sé luaschártaí, Cártaí taispeántais, Ceisteanna agus gníomhachtaí eile. Various activities based on this theme. Covers Flashcards, questions, display cards and other activities.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: Bain úsáid as mar bhunús le cluiche, labhairt agus éisteacht le linn obair ghrúpa nó mar ghníomhaíocht chun focail nua a thabhairt agus a chleachtadh.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa mhála scoile (focail aonair)

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/sa_mhala_scoile_focail_aon Added: 18 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Lesson Plan

Cur síos ar mhála scoile agus rudaí a bheadh istigh ann. Two words per page.
Listing of objects one would expect to find in a schoolbag.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: An Scoil

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach.D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách.Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audiofirst. Consider using it also on individual computers in a personalisedlearning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Timpiste

http://www.artosuilleabhain.com/files/timpist.mp3 Added: 30 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Audio / Video

Dán faoi mhúinteoir nach n-éisteann a chor ar bith. Cloistear dán faoi thimpiste a bhí ag muinteoir sa chlós lá. Éist leis an podchraoladh seo.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Gaeilge

Strand: Éisteacht

Strand unit: An Scoil

Suggestions for use: 'D’fhéadfadh le na páistí éisteacht, go neamhspleách, leis an dán ar an ríomhaire nó le chéile ar an gclár bhán idirgníomhnach. The children would listen to the poems independently on the computer or together on the interactive whiteboard.

Asset type: Audio
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Téigh go dtí Ask About Ireland...

 

Léigh ebook faoi Clann Lir.

Can amhrán darbh ainm Peigín Leitir Móir.

Éist leis an amhrán Buachaill ón Éirne.

Léigh an ebook faoi Oisín i dTír na nÓg.


Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login