School level

Leabhar Labhartha

le Scoilnet

Bailiúcháin usaideacha bunaithe ar na dtopacaí thíos agus iad oirúnach do ranganna éagsula.


Aimsir agus na Seasúr
Feidhmeanna Teanga

An t-Earrach

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/an%20t-earrach/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar ghnéithe den Earrach. Díriú ar an nádúr.

Talking Book in Irish for Infants-2nd Class. Aspects of Spring highlighted with emphasis on wildlife.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: An Aimsir

Suggestions for use: An rang ag léamh an scéal le chéile ón clár idirghníomhach agus páistí á léamh duine ar dhuine ag cliceáil ar fhocal nach féidir leo a rá. Whole class choral reading of the text followed by individual children reading the book from the interactive whiteboard clicking on a word in 'An t-Earrach' if not able to read/pronounce the word correctly.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Fómhar

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/An_Fomhar/ Added: 01 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar ghnéithe den Fhómhar.
Talking Book in Irish for Infants - 2nd Class. Various aspects of Autumn highlighted.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach. D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách. Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audio first. Consider using it also on individual computers in a personalised learning scenario

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Geimhreadh

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/geimhreadh/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar ghnéithe den Gheimhreadh.
Talking Book in Irish for Infants - 2nd Class. Various aspects of Winter highlighted.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: An Aimsir

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach. D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách. Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audio first. Consider using it also on individual computers in a personalised learning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Chuaigh

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/Chuaigh/ Added: 11 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Dhá abairt amháin do ghach leathanach. Suíomhanna difriúil – feirm, siopa, scoil, sú ('Flash' ag teastáil).

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireacht chórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocal más gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choral reading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of a word if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Fear Sneachta

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/an%20fear%20sneachta/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Scéilín idirghníomhach beag le habairt amháin ar ghach leathanach faoi páistí ag tógáil agus ag maisiú fear sneachta.Ranganna Naíonáin - Rang 2
Short interactive story, one sentence per page depicting children building a snowman. Infants - 2nd Class.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: An Aimsir

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach. D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách. Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audio first. Consider using it also on individual computers in a personalised learning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa ghairdín (abairtí)

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/sa_ghairdin_abairti Added: 18 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Lesson Plan

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar ghnéithe den ghairdín agus ar bheirt pháiste ag obair ann. <br>Talking Book in Irish for Infants-2nd Class. Aspects of a garden highlighted with reference to two children doing some gardening.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Sa Bhaile

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireachtchórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocalmás gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choralreading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of aword if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Oíche Shamhna

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/oiche_shamhna Added: 17 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Cur síos ar ghnéithe de Oíche Shamhna.
Talking Book in Irish for Infants - 2nd Class. Various aspects of Halloween highlighted.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ócáidí Speisialta

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireacht chórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocal más gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choral reading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of a word if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Cén sórt aimsire atá ann?

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/cen_saghas_aimsire Added: 17 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar ghnéithe den Aimsir.
Talking Book in Irish for Infants - 2nd Class. Various aspects of waether highlighted.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: An Aimsir

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach. D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách. Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audio first. Consider using it also on individual computers in a personalised learning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa mhála scoile (focail aonair)

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/sa_mhala_scoile_focail_aon Added: 18 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Lesson Plan

Cur síos ar mhála scoile agus rudaí a bheadh istigh ann. Two words per page.
Listing of objects one would expect to find in a schoolbag.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: An Scoil

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach.D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách.Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audiofirst. Consider using it also on individual computers in a personalisedlearning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Cá bhfuil?

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/Ca_bhfuil/ Added: 11 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhair labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cuir síos ar suímheanna difriúil ag ceistiú cá bhfuil nithe áirithe. Ceist agus freagra ar ghach leathanach.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An rang go léir ag léamh an scéal le chéile agus páiste aonarach ag léamh an leabhar ón gclár indirghníomhach. Páiste ag brú ar fhocal ma tá sé/sí i bponc. Whole class choral reading of the words followed by individual children reading the book from the interactive whiteboard while clicking on a word if assistance needed.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Ag 1 Focail Aonair

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/ag%201%20focail%20aonair/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar Idirghníomhach le ainmneacha briathra. - dhá fhocal ar ghach leathanach.
Interactive book listing verbal nouns - two words per page.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach. D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách. Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audio first. Consider using it also on individual computers in a personalised learning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Ag 2 Focail Aonair

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/ag%202%20focail%20aonair/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Lesson Plan

Leabhar Idirghníomhach le ainmneacha briathra. Cuid 2 de ‘Ag 1 Focail Aonair’ - dhá fhocal ar ghach leathanach.

Interactive book listing verbal nouns. part 2 of ' Ag 1 Focail aonair' - two words per page.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Bhí Tart Orm

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/bhi%20tart%20orm/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin – Rang 2 ag úsáid ainmneacha briathartha. Dhá abairt ar ghach leathanach. Interactive book in Irish for infants - 2nd class using verbal nouns. Two sentences on each page.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An rang iomlán ag léamh an scéal ag éisteacht leis an bhfuaim i dtosach. D’fhéadfadh na páistí an scéal a léamh dóibh féin ar ríomhairí go neamhspleách. Use for whole-class reading on an interactive whiteboard, playing the audio first. Consider using it also on individual computers in a personalised learning scenario.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Bréagáin

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/breagan/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Scéilín idirghníomhach beag faoi bréagáin. Focal nó dhó ag ainmniú bréagáin éagsúla. Ranganna Naíonáin - Rang 2

Interactive book listing toys. Illustrations of toys to match term. Infants - 2nd Class.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireacht chórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocal más gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choral reading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of a word if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Chuaigh

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/Chuaigh/ Added: 11 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Dhá abairt amháin do ghach leathanach. Suíomhanna difriúil – feirm, siopa, scoil, sú ('Flash' ag teastáil).

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireacht chórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocal más gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choral reading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of a word if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Is maith liom, Ní maith liom

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/is_maith_liom Added: 17 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar bhia a thaitníonn nó nach dtaitníonn le páiste.
Talking Book in Irish for Infants - 2nd Class. Desxcription of food that a child likes or dislikes.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia

Suggestions for use: An rang go léir ag léamh an scéal le chéile agus páiste aonarach ag léamh an leabhar ón gclár indirghníomhach. Páiste ag brú ar fhocal ma tá sé/sí i bponc. Whole class choral reading of the words followed by individual children reading the book from the interactive whiteboard while clicking on a word if assistance needed

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Ag Abairtí

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/ag%20abairti/ Added: 19 Feb 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Scéal idirghníomhach a chuireann ainmneacha briathartha in abairtí agus pictiúir ag dul le gach gníomh.

Interactive story using verbal nouns in sentences with illustrations to aid meaning.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An scéal á taispeáint ar chlár idirghníomhach agus léitheoireacht chórúil ar súil ag an rang. Páistí á léamh go haonarach ag cliceáil ar fhocal más gá. Project onto an interactive whiteboard and use for whole-class choral reading. Individual children can then read the book, clicking on the audio of a word if they need help with pronunciation.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sa - (abairtí)

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/sa_abairti Added: 18 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game / Lesson Plan

Leabhar labhartha as Gaeilge do Ranganna Naíonáin - Rang 2. An focal 'sa' curtha in abairtí agus pictiúir le gach abairt.<br>Talking Book in Irish for Infants-2nd Class. The word 'sa' in sentences with pictures to explain meaning.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: An rang ag léamh an scéal le chéile ón clár idirghníomhach agus páistí á léamh duine ar dhuine ag cliceáil ar fhocal nach féidir leo a rá.<br>Whole class choral reading of the text followed by individual children reading the book from the interactive whiteboard clicking on a word in 'Sa (abairtí)'if not able to read/pronounce the word correctly.

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Téigh go dtí Ask About Ireland...

 

Léigh ebook faoi Clann Lir.

Can amhrán darbh ainm Peigín Leitir Móir.

Éist leis an amhrán Buachaill ón Éirne.

Léigh an ebook faoi Oisín i dTír na nÓg.


Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login