School level

Seimineár faoi chian-theagasc do na naíonáin

Is ceathrar mhúinteoirí naíonán a bheas ann, ag roinnt smaointe agus leideanna bunaithe ar a dtaithí ag múineadh NB agus NM thar Zoom/Teams/Seesaw.

I measc na n-ábhar atá le plé tá:

  • Gníomhaíochtaí sealbhaithe teanga spraíúla thar an idirlíon
  • Áiseanna múinteoireachta atá ar fáil i ngnáth-theach 
  • Úsáid na gcúntóirí teanga ar zoom
  • Séidéan Sí agus Mar a Dearfá a úsáid thar Seesaw
  • Luathléitheoireacht agus scileanna peannaireachta faoi dhianghlasáil
  • Ag obair le teaghlaigh chun luaththumoideachas a chur ar fáil sa bhaile
  • Cleachtais Aistir, gníomhaíochtaí, Réidh-Socair-Déan, cluichí
  • Áiseanna ar líne chun tacú leis an luaththumoideachas


Is féidir le daoine clárú ar an leathanach seo https://gaeloideachas.ie/claraigh/?lang=ga agus ansin ar 16:00 Dé Máirt (26 Eanáir) beidh siad in ann breathnú air.

 

 


Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login