School level

Spás Agus Cóiméid - Ábhar Tíreolaíochta, Ábhar Eolaíochta Agus Stair Trí Ghaeilge - Eureka

Added: 22 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes / Lesson Plan

Anseo, tá PDF le hábhar Tíreolaíochta, EolaíochtA agus Staire ar féidir a úsaid le do rang. Tá ábhar Tír Eolais ann le hailt ar chóiméid, an grianchóras agus díneasáir. Tá dhá thurgnamh ann le cráitéar a dhéanamh agus ceann eile le hoighear agus uisce. Tá gníomh staire ann chomh maith bunaithe ar iairiglifí. Is féidir comhtháthú a dhéanamh le do cheacht Gaeilge chomh maith a bhuí leis an gcrosfhocal.

How it maps to the curriculum

5-6
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Suggestions for use: Is féidir é seo a húsáid mar ábhar léitheoireachta.

5-6
SESE Geography

Strand: Natural Environments

Strand unit: Planet Earth in Space

5-6
SESE History

Strand: Early People /Ancient Societies

Strand unit: Egyptians

5-6
SESE Science

Strand: Materials

Strand unit: Materials and change


Strand: Energy & Forces

Meta information

  • Asset type: Online Resource
  • Language: Gaeilge
  • Rights: All rights reserved
  • Cost: No
Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login