School level

An Scrúdú Cainte: Acmhainn don Phírmheasúnú

Added: 04 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Assessment / Guide/notes / Lesson Plan / Presentation

Moltar an cur i láthair seo a úsáid d'fhonn na daltaí a threorú agus iad i mbun pírmheasúnaithe. Beidh beirt ag obair le chéile - duine mar scrúdaitheoir (a leanfaidh an treoir ar an gcur i láthair) agus duine mar iarrthóir. D'fhéadfaí an áis seo a úsáid arís agus arís eile agus na ceisteanna do chuid an chomhrá a athrú ag brath ar na topaicí atá déanta sa rang. Bronnfaidh na foghlaimeoirí marcanna ar a chéile ag úsáid foirm mheasúnaithe atá ar fáil ar an suíomh seo. An-oiriúnach do rang 40 nóiméad.

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Acmhainn a chabhróidh le daltaí agus iad ag cur scrúdú cainte ar a chéile - piarmheasúnú.

Meta information

  • Asset type: Presentation
  • Language: Gaeilge
  • Collection: Secondary Source
  • Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
  • Cost: No
Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login