School level

Spreag an Ghaeilge le Spraoi

Added: 12 Jan 2018 Contributor: PDST Resource type: Game / Activity

Chuir an tSeirbhís um PDST an leabhrán seo le chéile i gcomhpháirt leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) chun tacú le múinteoirí an Ghaeilge a spreagadh. Sa leabhrán seo, mar sin, tá an chumarsáid mar sprioc. Is í an teanga príomhuirlis na cumarsáide. Ní mór i gcónaí, timpeallacht foghlama teanga a chruthú atá dearfach agus táirgiúil ar mhaithe le cruinneas gramadaí agus inniúlacht
chumarsáideach a chothú.

How it maps to the curriculum

in
1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand unit: Caitheamh Aimsire

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand unit: Caitheamh Aimsire

Strand: Téama

Strand unit: Ag úsáid teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • amhráin aeracha le rithim chinnte a chanadh
 • caint faoi rudaí a tharla, a tharlaíonn, atá ar siúl agus a tharlóidh
 • ceisteanna a chur agus a fhreagairt
 • cluichí teanga a imirt
 • súgradh le focail
 • úsáid a bhaint as ‘isteach’, ‘istigh’, ‘amach’, ‘amuigh’ i gcomhthéacsanna éagsúla

Strand: Téama

Strand unit: Ag úsáid teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • amhráin a chanadh
 • caint faoi rudaí a tharla, a tharlaíonn agus a tharlóidh
 • ceisteanna a chur agus a fhreagairt
in
1-2
3-4
5-6
Physical Education

Strand: Games

Strand unit: Creating and Playing Games

Strand: Games

Strand unit: Creating and Playing Games

Strand: Games

Strand unit: Creating and Playing Games

Strand: Games

Strand unit: Creating and Playing Games

Meta information

 • Asset type: Document
 • Language: Gaeilge
 • Rights: All rights reserved
 • Cost: No
Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login