Scoilnet.ie

Ar Maidin

Ceacht: Abairtí trína chéile

Cuir na h-abairtí san ord ceart. Nuair atá tú críochnaithe, cliceáil ar "Deimhnigh" chun do fhreagra a dheimhniú. Má tá cabhair uait, cliceáil ar "Leid" chun cabhair a fháil.