School level

Using ICT for Gaeilge
Teacher, Nicola Molloy, from Le Chéile Secondary School, uses tablets with her students in a Gaeilge class to teach the language of directions.

Trending Resources...


An tSraith Pictiúr - Rialacha na Scoile
Formulate the story behind the picture sequence.

Timpiste sa Choláiste Samhraidh - Líon na Bearnaí
Students need to fill in the blanks on the worksheet.

Caomhnú na Timpeallachta: Cumasú na Ceapadóireachta
Acmhainn do chumasú na ceapadóireachta atá anseo agus tá sí oiriúnach don tSraith Shóisearach agus don tSraith Shinsearach.

Recently Added

Featured resources


Chruthaigh Scoilnet leathanach atá tiomanta don Bhéaltriail ar féidir rochtain a fháil air anseo. Féadfaidh múinteoirí comhráite Gaeilge samplacha, comhairle ghinearálta, filíocht agus acmhainní a thacóidh leis an tsraith pictiúr a aimsiú ann.

The PDST Gaeilge Team has shared a number of their award winning resources through Scoilnet. These resources include grammar cards, a grammar mat, and a resource pack called Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile. Take a look

Teacher shared collections


Seachtain na Gaeilge
Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn.

Colscaradh - Dánta
A collection of resources to support the poem Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne.

An tEarrach Thiar
A collection of resources focused on the poem An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin.

An Spailpín Fánach
A selection of featured resources for the poem An Spailpín Fánach including videos, notes, and presentations.

Géibheann
A collection of resources to support the poem Géibheann le Caitlín Maude.

Mo Ghrá-sa
A collection of resources focused on the poem 'Mo Ghrá-Sa (Idir Lúibíní) le Nuala N Dhomhnaill.

Recommended websites


Cluastuiscint
Ar an Déardaoin i rith an téarma scoile cuirtear in airde anseo giotaí físe as Nuacht TG4 in éineacht le cleachtaí Gaeilge bunaithe ar na scéalta nuachta sin.

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login