School level

Gaeilge

Using ICT for Gaeilge
Teacher, Nicola Molloy, from Le Chéile Secondary School, uses tablets with her students in a Gaeilge class to teach the language of directions.

Acmhainní Inmholta...


Na Sraith Pictiúr lárnach sa phleanáil 2020
Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa.

An Bhéaltriail - Scileanna in aistrithe
Cuireadh an Bhéaltriail ar ceal sa bhliain 2020.

An Siollabas, na Sraith Pictiúr agus Litríocht
Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr, An Siollabas agus an litríocht chomónta.

Recently Added

Acmhainní Roghnaithe


An Bhéaltriail ar ceal i mbliana - ní cur amú ama a bhí ann! Bain úsáid as na hacmhainní seo chun athúsáíd a bhaint as na scileanna atá aimsithe ag scoláírí tríd an mbéaltriail. Uirlisí pleanála do mhúinteoirí ag cruthú nasc idir na sraith pictiúr, topaicí ar an siollabas, litríocht agus an chuid eile den chúrsa

Bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar Fhoireann na Gaeilge Iarbhunscoile PDST dá gcuid acmhainní gramadaí i 2019. I measc na n-acmhainní atá roinnte anseo acu le Scoilnet, tá Beart Briathair, Mata Gramadaí, agus an cárta scíbhneoireachta "Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile Féach anseo

Bailiúcháin roinnte ag múinteoirí


Seachtain na Gaeilge
Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn.

Colscaradh - Dánta
Acmhainní tacúla don dán ‘Colscaradh’ le Pádraig Mac Suibhne lena n-áirítear físeáin, nótaí, agus cur i láthair.

An tEarrach Thiar
Acmhainní tacúla don dán ‘An tEarrach Thiar’ le Máirtín Ó Direáin lena n-áirítear físeáin, nótaí, agus cur i láthair.

An Spailpín Fánach
Acmhainní tacúla don dán ‘An Spailpín Fánach’ lena n-áirítear físeáin, nótaí, agus cur i láthair.

Géibheann
Acmhainní tacúla don dán ‘Géibheann’ le Caitlín Maude, lena n-áirítear físeáin, nótaí, agus cur i láthair.

Mo Ghrá-sa
Acmhainní tacúla don dán ‘Mo Ghrá-sa (Idir Lúibíní)’ le Nuala Ní Dhomhnaill lena n-áirítear físeáin, nótaí, agus cur i láthair.

Recommended websites


Cluastuiscint
Ar an Déardaoin i rith an téarma scoile cuirtear in airde anseo giotaí físe as Nuacht TG4 in éineacht le cleachtaí Gaeilge bunaithe ar na scéalta nuachta sin.

TG4 Foglaim
Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.

Foghlaimeoirí
Cuireann Tuairisc.ie seirbhís nuachta Gaeilge ar fáil do phobal uile na Gaeilge, in Éirinn agus thar lear.

Amharc ar gach

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login